VÁC VÁROSI EVEZŐS CLUB 2600 VÁC, HORVÁTH MIHÁLY U. 2. Tel: 06/30/948 9138 E-mail: vvec@evezosclub.hu

MEGHÍVÓ

A választói joggal rendelkező (18. életévét betöltött) klubtagok részére

Értesítjük, hogy a Vác Városi Evezős Club Elnöksége 2022. június 08-án tartott ülésén döntött arról, hogy Időközi Tisztújító Közgyűlést hív össze.

A VÁC VÁROSI EVEZŐS CLUB IDŐKÖZI TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉT

  1. JÚLIUS 11-ÉN 17:30 ÓRÁRA HÍVJA ÖSSZE.

Helyszín: Patay László Csónakház clubterme (Vác, Horváth Mihály u. 2. I. emelet)

A KÖZGYŰLÉS TERVEZETT NAPIRENDJE

  1. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása, napirendi pontok és sorrendjük elfogadása
  2. Tisztújítás/Elnökválasztás
  3. Egyebek

Az Alapszabály értelmében: „A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a szavazati joggal rendelkező tagok és az Egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indokolásával. „A Közgyűlésen csak az eredeti, kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalhatók. Új, előzetesen nem közölt napirendi pont felvételéhez a taggyűlésen csak a jelenlévő tagok 100%-ának hozzájárulásával van lehetőség.

Tájékoztatom, hogy a közgyűlés abban az esetben tartható meg, ha az határozatképes. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést ugyanerre a napra változatlan napirenddel az eredeti időponttól számított 30 perc elteltével újra összehívom.

A közgyűlésre a Tisztelt Címzettet

meghívom.

Vác, 2022. június 10.

Az elnökség nevében:

Bácskai Zoltán sk. elnökségi tag